KLIMAATPOSITIEF®: ondernemers in actie om het klimaat te verbeteren.


KLIMAATPOSITIEF


Ondernemers in Nederland gaan ACTIE ondernemen om het milieu te verbeteren en de natuur weer ruimte te geven.

NIET door het "afkopen" van hun milieuvervuilende activiteiten met een bijdrage in een fonds of de adoptie van een boom in Midden-Amerika. WEL door zelf de uitstoot van broeikasgas actief te verminderen, door HIER bomen te planten of een stukje van het bedrijfsterrein terug te geven aan de natuur.

Voor het behoud van onze aarde als leefbare planeet voor dier en mens.

De mens en klimaatverandering
De rapportage van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties), gepubliceerd in februari 2007, geeft aan dat de opwarming van de aarde, en als gevolg daarvan een stijgende zeespiegel, meer neerslag en extremere weersomstandigheden, zich de komende jaren verder zal doorzetten. Deze opwarming wordt veroorzaakt door de hoge concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, die vooral is toe te schrijven aan menselijke activiteiten sinds 1750. De afgelopen tien jaar was de stijging van die concentratie sneller dan ooit en "voornamelijk het gevolg van menselijke emissies via de verbranding van fossiele brandstoffen, landbouw en veeteelt en veranderingen in landgebruik". (zie ook de samenvatting op www.knmi.nl).

De effecten van de variatie van de intensiteit van zonnestraling zijn vermoedelijk minstens vijfmaal kleiner dan de invloed van broeikasgassen, aldus het Klimaatrapport.

De VN geeft aan dat "de mate van klimaatverandering door maatregelen kan worden beperkt", maar dat die verandering zeker door zal gaan en dat de mondiale opwarming aan het eind van deze eeuw 1,1 tot 6,4 graden Celsius kan bedragen. Dit zal voor een verdere stijging van de zeespiegel zorgen die tussen de 18 en 59 cm ligt. Zelfs als de uitstoot van de broeikasgassen CO2 en methaan vanaf nu drastisch wordt beperkt, kan de zeespiegelstijging als gevolg van het smelten van poolkappen en gletsjers nog honderden jaren doorgaan.

Het stoppen van de verwoesting van natuurgebieden is niet voldoende
In de Amazone wordt nog steeds regenwoud gekapt, en daarmee wordt het herstel van de natuurlijke balans op onze planeet steeds moeilijker. Maar zelfs het stoppen van het verwoesten van natuurgebieden is niet voldoende. In Europa woont 7% van de wereldbevolking, maar verbruiken we 17% van de mondiale hulpbronnen. Als ieder mens net zo zou leven als wij, waren er drie aardes nodig om ons te voorzien van voedsel, brandstof en zuurstof. De levensstijl van de gemiddelde Amerikaan is nog desastreuzer: als iedere wereldburger zo zou leven, hadden we vijf planeten nodig.

Willen onze kinderen en kleinkinderen nog op deze planeet kunnen leven, dan ontkomen we niet aan een andere levensstijl. We kunnen onmogelijk blijven doorgaan in de stijl van "alsmaar groter en meer", en "meer groei, meer winst", en van ons nageslacht verwachten dat ze het radicaal anders doen nadat ze door ons zijn opgezadeld met een onleefbare planeet.

In plaats van het verdelen van rijkdommen, en het afkopen van onze milieuvervuiling met een gift aan een klimaatfonds, moeten we toe naar een eigen, bescheidener levensstijl — hoe moeilijk en pijnlijk dat ook is — een duurzame economie en herstel van natuurwaarden als integraal onderdeel van onze samenleving.

tip: Lees de 51 ideeën van Time Magazine hoe u kunt bijdragen aan het verminderen van global warming. En lees eens de Green Basics van Treehugger.com.

Het gebruik van de auto in relatie tot het broeikaseffect
Eén van de veroorzakers van het broeikaseffect is de mondiale uitstoot van CO2, die veel groter is dan de omzetting van CO2 in O2. CO2 ontstaat door verbranding van koolstofproducten, zoals olie. Het massaal gebruik van auto's op onze planeet heeft een groot aandeel in deze uitstoot.

Als je kijkt hoeveel dit is, dan schrik je. Een auto stoot per kilometer 100 tot 200 gram CO2 uit — dat hangt uiteraard af van het model en hoe je ermee rijdt. Aangezien het soortelijk gewicht van CO2-gas 1,8 kg per m3 bedraagt, betekent dit dat een rijdende auto iedere 9 tot 18 kilometer een kubieke meter CO2-gas uitstoot. Bij een jaargemiddelde van 15.000 km, komt dat uit op — om een idee te geven van de omvang — de inhoud van drie rijtjeshuizen per jaar. Grof geschat stoot het Nederlands autoverkeer jaarlijks de inhoud van twintig miljoen huizen de lucht in. Jaar na jaar na jaar.

U zult wel begrijpen, dat dat zo niet door kan gaan. Dat blijkt ook wel uit de alarmerende VN-rapporten, die erop neerkomen dat we nog net een ramp kunnen voorkomen indien we in staat zijn om de uitstoot drastisch te beperken.

Helaas is het zo, dat niemand ons dwingt om minder te rijden, of om de auto te laten staan en met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Integendeel: de overheid blijft de capaciteit van onze wegen continu uitbreiden, en creëert daarmee weer meer automobiliteit, in plaats van deze te beperken.

Wat moet er dan gebeuren?
Beter nog dan het van bovenaf opleggen van vermindering van uitstoot, is initiatief van onderaf — ondernemers die hun eigen uitstoot of dat van hun werknemers of activiteiten verminderen, en zo een voorbeeld stellen aan ons allemaal. Als u daarmee actief aan de slag bent gegaan, komt u in aanmerking voor het keurmerk van KLIMAATPOSITIEF, waarmee uw positieve bijdrage aan ons klimaat wordt erkend en bekend wordt gemaakt.

Naast het keurmerk, bieden wij diensten aan waarmee u op een andere manier een positieve bijdrage kunt leveren aan het klimaat, namelijk het planten van bomen op uw eigen terrein of elders in Nederland.

Wat kunt u doen?
  • beperk het aantal afgelegde kilometers van personen- of bedrijfsauto's. Dit kan op tal van manieren: carpooling, het inzetten van minibussen voor het woonwerkverkeer van uw medewerkers, uw medewerkers laten fietsen in plaats van autorijden. U kunt in de distributie de efficiency verhogen (de de uitstoot verlagen) door bijvoorbeeld meerdere opdrachten te combineren in één rit, het vervoer met een slecht beladen vrachtauto uit te besteden aan een beroepsvervoerder of op een andere manier gaan plannen.
  • maak gebruik van de natuur voor de klimaatbeheersing van uw bedrijfspand. Zonwering belast het milieu niet, airconditioning wel. Bij het bouwen van een nieuw pand kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om te besparen op stookkosten èn stroomkosten. Plant loofbomen voor uw pand: die zorgen in de zomer voor schaduw en laten in de winter het zonlicht door.
  • houd uw omgeving in de gaten en maak bezwaar tegen de afbraak van natuur en het kappen van bomen. Veel overheden offeren nog steeds natuur op voor de aanleg van industrieterreinen, woonwijken en wegen. Als ondernemer heeft u invloed. Laat merken hoe u daar over denkt. Houd de publikaties van gemeenten en provincies in de gaten en laat uw stem horen. Uw bedenkingen en bezwaren worden altijd gelezen en behandeld. Kopieëm van uw bezwaarschriften kunt u naar ons mailen, uw inspanning wordt in ieder geval beloond met gratis publiciteit.
  • beschikt u over eigen grond? U kunt dan een perfecte bijdrage leveren door een deel van de grond terug te geven aan de natuur. Een groenstrook aanleggen naast uw kantoor is wel het minste wat u kunt doen. Maar doe gewoon eens gek, en offer twee parkeerplaatsen op aan een paar mooie en goede bomen. Zodat u later aan uw kinderen en kleinkinderen kunt vertellen dat u ook uw bijdrage heeft geleverd. Teveel moeite? Wij verzorgen voor u de aanleg van uw bedrijfsbos (zie hieronder).
  • bestel een of meer dwarsbomen (zie hieronder). Wij trekken erop uit om uw bomen op vakkundige wijze te planten. Als u kiest voor een langlevende soort, kunnen uw bomen generaties lang zuurstof produceren.
Mail ons uw ervaringen! Deze zullen wij op onze website publiceren.

Welke diensten biedt KLIMAATPOSITIEF® aan?
KLIMAATPOSITIEF speelt een faciliterende rol bij uw klimaatpositiefproject. Wij bieden de volgende ondersteuning:
  • KLIMAATPOSITIEF keurmerk. Wij controleren en erkennen uw activiteit, publiceren deze op onze website en verstrekken u een licentie voor het voeren van het KLIMAATPOSITIEF logo.
  • het KLIMAATPOSITIEF bedrijfsbos. Bent u ondernemer en in het bezit van een eigen terrein? U kunt nu Klimaatpositief worden door 5 tot 10% van uw erf terug te geven aan de natuur. De plek die u uitkiest dient u volledig met rust te laten, eventueel kunnen wij ter ondersteuning bomen planten.
  • de KLIMAATPOSITIEF dwarsboom. Op uw bestelling planten wij een boom in de openbare ruimte in Nederland, al dan niet met toestemming van de wegbeheerder. U kunt zelf uw wensen aangeven voor het soort boom en de lokatie. Wij sturen u een foto na het verrichten van onze plant-actie. U kunt uiteraard ook een compleet dwarsbos bestellen.
Afnemers van een bedrijfsbos, dwarsboom of dwarsbos, komen automatisch in aanmerking voor een licentie van KLIMAATPOSITIEF.

contactgegevens voor nadere informatie
KLIMAATPOSITIEF, Frederiksoordweg 9, 9968 AK Pieterburen, tel. 0595 769011, email.

Update: Voorbeeld van hoe het ook kan
In 1998 startte Peugeot in samenwerking met het Office National des Forêts, het Franse staatsbosbeheer, een innovatief project van herbebossing in het Amazonegebied. Het doel van dit veertig jaar durende project is om koolstof te absorberen. Tien jaar later zijn er meer dan 2 miljoen bomen van 50 lokale boomsoorten geplant.
(20 november 2008)

Update: Een grote boom hoeft niet tegen de grond
Heeft u een grote boom in uw tuin, die in de weg staat? Het is helemaal niet nodig om deze boom te verwijderen (rooien). U kunt hem ook laten verzorgen. Kijk eens op de website van De Boomverzorger.
(30 mei 2010)

Update: Concentratie broeikasgassen in de atmosfeer stijgt naar hoogste niveau ooit
De KNMI meldt dat in 2010 de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer (wereldwijd) tot een recordhoogte is gestegen. Sinds het begin van de industrialisatie zijn de concentraties nog niet zo hoog geweest. Broeikasgassen zorgen voor een opwarming van de aarde. Het gaat om de gassen CO2, NH4 en N2O. Lees het bericht. Tijd om in actie te komen.
Kunt u iets doen? Jazeker! Ga naar uw tuincentrum, koop een boom en plant hem.
(8 december 2011)
klimaatpositief is een activiteit van Corneliszoon.